هاست لینوکس مینای ایران

پلن پایه

- 1000 مگایابت فضای میزبانی
- 50000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 10 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه

پلن برنزی

- 2000 مگایابت فضای میزبانی
- 70000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 15 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه

پلن نقره‌ای

- 5000 مگایابت فضای میزبانی
- 80000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- پارک نامحدود دامن

پلن طلایی

- 5000 مگایابت فضای میزبانی
- 20000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- پارک نامحدود دامنه