هاست لینوکس یلدای ایران

یلدا - پنل پایه

- 1000 مگایابت فضای میزبانی
- 10000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 10 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه

یلدا- پنل برنزی

- 2000 مگایابت فضای میزبانی
- 70000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 15 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه