هاست لینوکس ایران

پنل پایه

- 1 گیگا بایت فضای میزبانی
- 10000 مگا بایت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 10 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه

پنل برنزی

- 2 گیگا بایت فضای میزبانی
- 20000 مگا بایت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 15 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه

پنل برنزی

- 2 گیگا بایت فضای میزبانی
- 20000 مگا بایت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 15 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه

پنل نقره ای

- 5 گیگا بایت فضای میزبانی
- 50000 مگا بایت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 20 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه

پنل طلایی

- 10 گیگا بایت فضای میزبانی
- 100000 مگا بایت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 50 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه