هاست لینوکس سازمانی

یک گیگابایت

- 1 گیگا بایت فضای میزبانی
- 30000 مگا بایت پهنای باند
- پارک 1 دامنه
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 10 اکانت ایمیل
- 10 اکانت دیتابیس

دو گیگابایت

- 2 گیگا بایت فضای میزبانی
- 60000 مگا بایت پهنای باند
- پارک 1 دامنه
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 20 اکانت ایمیل
- 15 اکانت دیتابیس

پنج گیگابایت

- 5 گیگا بایت فضای میزبانی
- 140000 مگا بایت پهنای باند
- پارک 1 دامنه
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 60 اکانت ایمیل
- 25 اکانت دیتابیس

ده گیگابایت

- 10گیگا بایت فضای میزبانی
- 200000 مگا بایت پهنای باند
- پارک 1 دامنه
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 100 اکانت ایمیل
- 50 اکانت دیتابیس