هاست حرفه ای ایران

پنل پایه

- 1 گیگا بایت فضای میزبانی
- 15000 مگا بایت پهنای باند
- پارک 1 دامنه
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 5 اکانت ایمیل
- 3 اکانت دیتابیس

پنل برنزی

- 2 گیگا بایت فضای میزبانی
- 30000 مگا بایت پهنای باند
- پارک 1 دامنه
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 10 اکانت ایمیل
- 5 اکانت دیتابیس

پنل نقره ای

- 5 گیگا بایت فضای میزبانی
- 70000 مگا بایت پهنای باند
- پارک 1 دامنه
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 30 اکانت ایمیل
- 15 اکانت دیتابیس

پنل طلایی

- 10 گیگا بایت فضای میزبانی
- 100000 مگا بایت پهنای باند
- پارک 1 دامنه
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 50 اکانت ایمیل
- 30 اکانت دیتابیس

پنل الماس

- 50 گیگا بایت فضای میزبانی
- 100 گیگا بایت پهنای باند
- پارک 2 دامنه
- FTP و زیردامنه نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- 20 اکانت دیتابیس